Siirry suoraan sisältöön

Katolisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhdistys ry
Föreningen för katolska yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården rf

Olemme ​​​​sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, sitoutuneet kristinuskoomme ja palveluammattiimme.

Haluamme myötävaikuttaa ”elämän kulttuurin” puolustamiseen ja edistämiseen, puolustaen kaikkien ihmisten ihmisarvoa heidän elämänsä alusta loppuun saakka.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Turussa 18.12.2022.

Yhdistys rekisteröitiin PRH:ssa 27.12.2022.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. edistää kristittyjen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden hengellistä kehittymistä, jotta he osaisivat todistaa evankeliumista työssään yhä paremmin;
 2. luoda kontakteja kristittyjen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välille;
 3. auttaa ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden inhimillistä, henkistä ja uskonnollista kehitystä sekä bioetiikan osaamista;
 4. tehdä yhteistyötä terveyden edistämisessä, sairaiden
  kokonaishoidossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon inhimillisyyden lisäämisessä sen kaikilla tasoilla;
 5. puolustaa katolisen kirkon oppia erityisesti bioetiikan ja sosiaali- ja terveydenhoidon kysymyksissä.

Toiminta

 • voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä
  muuta vastaavaa toimintaa
 • voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita
  tapahtumia
 • voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita
  tilaisuuksia
 • voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
 • voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri
  viestintäkanavissa
 • neuvoo ja ohjaa jäseniään
 • osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
 • kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin
 • voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja
  jäsenilleen
 • voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen
  käyttöön
 • voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa
  lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
 • toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja
  yksityishenkilöiden kanssa

Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaali- tai terveydenhuollon katolilainen ammattihenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäseniksi otetaan opiskelijoita eri sosiaali- ja terveydenhuolloin aloilta. Hallitus päättää, ovatko opiskelijoiden suorittamat opinnot yhdistyksen tavoitteiden mukaisia.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 – 9 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

Rahastonhoitaja: Teemu Terho AMK

Hallituksen muut jäsenet Marketta Pylväskangas Psykoterapeutti, TM, Isabella Ståhlberg SH, Eija Komulainen SJ, Heimo Langinvainio LT ja Heidi Karhu LH.